tag-img

Tag

Japonia wprowadza limit gości na Mont Fujij by powstrzymać zanieczyszczenie
News
Japonia wprowadza limit gości na Mont Fujij by powstrzymać zanieczyszczenie
date-icon
8 lutego, 2024

Podsumowanie W artykule omówiono nowe zasady wprowadzane przez władze japońskie dotyczące turystów odwiedzających górę Fuji. Dowiadujemy się, że od 1 lipca 2024 na najpopularniejszym szlaku Yoshida będzie obowiązywał limit 4000 turystów dziennie. Ponadto każdy wspinacz będzie musiał uiścić specjalną opłatę, której wysokość nie została jeszcze podana. Te restrykcje to efekt lawinowo rosnącej liczby odwiedzin, która w 2023 sięgnęła 220 tysięcy osób. Autor wskazuje, że tak duży ruch turystyczny przynosi ze sobą wiele problemów - zaśmiecenie, wydeptywanie szlaków, korki prowadzące do wypadków. Dlatego konieczne było wprowadzenie pewnych ograniczeń. Dodatkowe opłaty mają też zapewnić fundusze na budowę infrastruktury i ochronę góry. Celem jest zachowanie wyjątkowego charakteru tego miejsca. W artykule poruszono również kwestię nieodpowiedzialnych zachowań części turystów - zaśmiecania, niszczenia, lekceważenia zagrożeń. Nowe przepisy mają zdyscyplinować wspinaczy i skłonić do większej odpowiedzialności. Podsumowując, zmiany są konieczne, aby uratować Fuji przed degradacją i zachować ją dla przyszłych pokoleń. Materiał dostarcza ciekawych informacji na temat wyzwań związanych z masową turystyką i sposobów radzenia sobie z jej negatywnymi skutkami. Z pewnością warto zapoznać się z tym interesującym tekstem.

1 / 1