Prawa konsumenckie w przypadku odwołanego lotu: co Ci się należy

Prawa konsumenckie w przypadku odwołanego lotu: co Ci się należy
Autor Stefania Gajewska
Stefania Gajewska23.03.2024 | 9 min.

Odwołany lot może być frustrującym i kosztownym doświadczeniem, ale jednocześnie posiadasz pewne prawa konsumenckie, które mogą Ci pomóc. Jako pasażer masz określone uprawnienia, które zmuszają linie lotnicze do odszkodowania lub zapewnienia alternatywnych rozwiązań w przypadku opóźnień lub odwołań lotów. W tym artykule dowiesz się, co Ci się należy w takich sytuacjach i jak skutecznie ubiegać się o swoje prawa.

Odszkodowanie za odwołany lot: jak ubiegać się o zwrot?

W przypadku odwołanego lotu, jedną z najważniejszych kwestii jest ubieganie się o odszkodowanie finansowe od linii lotniczej. Proces ten może wydawać się skomplikowany, ale nie martw się – wyjaśnimy Ci, jak skutecznie dochodzić swoich praw. Zacznijmy od podstawowej zasady: należy skontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem, a nie korzystać z usług firm zewnętrznych. Te ostatnie zazwyczaj pobierają prowizję od przyznanego odszkodowania, więc finalnie otrzymasz mniejszą kwotę.

Najlepiej sprawdzić na stronie internetowej linii lub zadzwonić na ich infolinię i poprosić o szczegółowe informacje dotyczące odszkodowania, do którego jesteś uprawniony. Pamiętaj, że wysokość rekompensaty zależy od długości trasy, a w przypadku znacznych opóźnień możesz otrzymać nawet do 600 euro. Warto przy tym zachować wszelkie dokumenty potwierdzające zakup biletu oraz odwołanie lotu.

Krok po kroku – jak uzyskać odszkodowanie?

Poniżej przedstawiamy kluczowe kroki, które należy podjąć, aby uzyskać należne Ci odszkodowanie za odwołany lot:

 1. Skontaktuj się z przewoźnikiem i upewnij się, że Twój lot kwalifikuje się do rekompensaty zgodnie z przepisami.
 2. Przygotuj wszelką niezbędną dokumentację, taką jak potwierdzenie rezerwacji, karty pokładowe czy dowody opłat.
 3. Złóż formalny wniosek o odszkodowanie, przestrzegając wytycznych linii lotniczej.
 4. Bądź cierpliwy – rozpatrzenie wniosku może zająć kilka tygodni.
 5. Jeśli Twoja reklamacja zostanie odrzucona, możesz skorzystać z instytucji konsumenckich lub dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, np. związanych z siłą wyższą, linie mogą odmówić wypłaty odszkodowania. Niemniej jednak warto zawalczyć o swoje prawa, gdyż przewoźnicy niejednokrotnie uchylają się od wypełnienia obowiązków wobec pasażerów.

Pomoc od linii lotniczych w przypadku opóźnień lub odwołań

Odwołanie lub znaczne opóźnienie lotu to nie tylko frustracja, ale również dodatkowe koszty dla pasażera. Na szczęście, w takich sytuacjach linie lotnicze są zobowiązane do zapewnienia pewnych udogodnień. Sprawdźmy, co Ci się należy w razie opóźnionego lub odwołanego lotu.

Zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, jeśli Twój lot ma ponad dwugodzinne opóźnienie na starcie, przewoźnik musi zaoferować Ci posiłki oraz napoje. W przypadku dłuższych opóźnień przysługuje Ci również zakwaterowanie w hotelu, jeśli wymaga tego nocleg, a także transport między lotniskiem a miejscem noclegu. Co ważne, koszty te w całości pokrywa linia lotnicza.

Zgodnie z oficjalną stroną UE, prawa pasażera lotniczego w Unii Europejskiej mają zastosowanie w następujących przypadkach: lot w obrębie UE obsługiwany przez przewoźnika z UE lub spoza UE, lot przylatujący do UE z zewnątrz, obsługiwany przez przewoźnika z UE, oraz lot wylatujący z UE do kraju nienależącego do Unii, realizowany przez linię z UE lub spoza UE.

Jednak nie zawsze będziesz mógł liczyć na tego rodzaju pomoc ze strony linii. Przepisy przewidują wyjątki, na przykład w sytuacjach nadzwyczajnych, będących poza kontrolą przewoźnika, takich jak skrajnie niekorzystne warunki pogodowe. Wówczas linie zwolnione są z obowiązku świadczenia pewnych usług.

Czytaj więcej: Więcej mandatów dla linii lotniczych za uszkodzenie lub zagubienie wózków inwalidzkich

Prawa pasażerów w UE i Wielkiej Brytanii w razie odwołania

Pasażerowie posiadają określone prawa w przypadku odwołania lotu, jednakże kluczowe znaczenie ma tutaj znajomość obowiązujących regulacji. Przede wszystkim, należy rozróżnić, czy Twój lot podlegał pod przepisy Unii Europejskiej, czy też Wielkiej Brytanii. W pierwszym przypadku, obowiązują nas prawa pasażera lotniczego w UE, natomiast w drugim – brytyjskie regulacje.

W ramach Unii, zasady określone są bardzo precyzyjnie. Jeśli Twój lot został odwołany, linia musi poinformować Cię o tym oraz zaoferować pełny zwrot kosztów biletu lub alternatywny przelot do celu podróży, nawet jeśli będzie to oznaczało skorzystanie z usług innego przewoźnika. Co więcej, w przypadku znacznych opóźnień lub utraty możliwości podróży danego dnia, przysługuje Ci także zakwaterowanie w hotelu, posiłki oraz transport.

Długość lotu Opóźnienie powyżej 3 godzin
Do 1500 km 250 EUR
Loty wewnątrz UE powyżej 1500 km i inne loty od 1500 do 3500 km 400 EUR
Wszystkie inne loty 600 EUR

Powyższa tabela prezentuje kwoty odszkodowania, jakie przysługują pasażerom w przypadku opóźnionego lotu, w zależności od długości trasy. Jak widzisz, za loty powyżej 3500 km możesz otrzymać nawet 600 euro rekompensaty od linii lotniczej. Pamiętaj jednak, że pieniądze te należą Ci się wyłącznie w sytuacji, gdy opóźnienie wynika z winy przewoźnika.

Ubieganie się o odszkodowanie w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii obecnie obowiązują nieco odmienne regulacje dotyczące odszkodowań za odwołane loty. Zgodnie z tamtejszymi przepisami, w przypadku pokrywania się Twojego lotu z ustawą brytyjską, linia musi zaproponować Ci zwrot pieniędzy lub alternatywny przelot do miejsca docelowego, nawet przy skorzystaniu z innego przewoźnika.

Co istotne, jeśli zdecydujesz się na lot zamienny, a Twoja podróż będzie opóźniona, przysługują Ci dodatkowe świadczenia ze strony linii. Obejmują one m.in. wyżywienie, możliwość komunikacji czy zakwaterowanie w przypadku konieczności noclegu. Prawo brytyjskie zapewnia więc bardzo podobny zakres praw co unijne regulacje.

Jak ubiegać się o odszkodowanie, gdy lot został opóźniony?

Zdjęcie Prawa konsumenckie w przypadku odwołanego lotu: co Ci się należy

Oprócz odwołania lotu, pasażerom przysługują również roszczenia w przypadku znacznych opóźnień. W Unii Europejskiej będziesz mógł ubiegać się o rekompensatę finansową, jeśli Twój lot dotrze do celu podróży z ponad trzygodzinnym opóźnieniem. Kwota odszkodowania zależy od długości trasy, tak jak zaprezentowano to w tabeli powyżej.

Podobnie jak w przypadku odwołanego lotu, również tutaj należy skontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem i złożyć wniosek o wypłatę należnej Ci rekompensaty. Linie lotnicze często utrudniają ten proces lub wręcz odmawiają wypłaty, dlatego warto wytrwale domagać się swoich praw.

 • Kluczową kwestią jest zgromadzenie pełnej dokumentacji, takiej jak bilety, karty pokładowe czy potwierdzenia opóźnienia.
 • Jeśli linia odmówi wypłaty, wówczas można skorzystać z pomocy organizacji konsumenckich lub nawet skierować sprawę na drogę sądową.

W Wielkiej Brytanii przepisy w kwestii opóźnionych lotów są podobne. Jeśli Twój lot był objęty prawem brytyjskim, a opóźnienie wyniosło ponad 3 godziny, przewoźnik powinien zaproponować Ci świadczenia, m.in. w postaci posiłków, zakwaterowania czy komunikacji podczas oczekiwania.

Kiedy nie przysługuje ci odszkodowanie za odwołany lot?

Mimo istnienia przepisów chroniących prawa pasażerów, linie lotnicze mogą odmówić wypłaty odszkodowania w pewnych okolicznościach. Kluczowym czynnikiem są tzw. nadzwyczajne sytuacje, pozostające poza kontrolą przewoźnika. Mogą to być np. ekstremalne warunki pogodowe, zagrożenie bezpieczeństwa czy strajki kontrolerów ruchu lotniczego.

W takich przypadkach, linie lotnicze zwolnione są z obowiązku wypłaty rekompensat finansowych dla pasażerów. Nadal jednak powinieneś otrzymać pomoc w postaci posiłków, napojów, zakwaterowania czy alternatywnego przelotu.

Warto również pamiętać, że prawo do odszkodowania przysługuje tylko wtedy, gdy zostałeś poinformowany o odwołaniu lotu w terminie krótszym niż 14 dni przed planowaną datą odlotu. Jeśli linia poinformowała Cię odpowiednio wcześnie o zmianie w rozkładzie, niestety nie możesz liczyć na rekompensatę.

Co zrobić, jeśli linia nie może cię przetransportować tego dnia?

Czasami może zdarzyć się taka sytuacja, że Twój odwołany lot lub znaczne opóźnienie uniemożliwi Ci dotarcie do celu podróży tego samego dnia. Wówczas bardzo ważne jest, aby znać swoje prawa i wiedzieć, czego możesz wymagać od przewoźnika.

Przede wszystkim, jeśli linia lotnicza nie jest w stanie zorganizować Ci alternatywnego przelotu tego samego dnia, musi zapewnić Ci zakwaterowanie w hotelu na czas oczekiwania oraz transport między lotniskiem a miejscem noclegu. Co więcej, ponosi ona pełne koszty tych usług.

W przypadku gdy linia nie wywiązuje się z tych obowiązków i zmuszony jesteś do samodzielnej organizacji noclegu czy transportu, masz prawo żądać późniejszego zwrotu poniesionych wydatków. Pamiętaj jednak, aby zachować wszelkie rachunki i faktury, gdyż będą one niezbędne do udokumentowania Twoich roszczeń.

Jeśli opóźnienie trwa ponad 5 godzin, a czas oczekiwania jest dla Ciebie nieakceptowalny, możesz zrezygnować z dalszej podróży i zażądać od linii lotniczej pełnego zwrotu kosztu biletu. Przepisy stoją po Twojej stronie, więc skorzystaj ze swoich praw w takiej sytuacji.

Podsumowanie

Mając świadomość swoich praw, można uniknąć frustracji i problemów związanych z odwołanymi lotami lub znacznymi opóźnieniami. Kluczem jest dochodzenie należnych odszkodowań, zarówno w ramach przepisów UE, jak i brytyjskich. Kwoty rekompensaty uzależnione są od długości trasy, a w przypadku opóźnienia powyżej 3 godzin może to być nawet 600 euro. Warto wytrwale ubiegać się o swoje prawa, gdyż linie lotnicze często uchylają się od wypłaty odszkodowań.

Poza rekompensatą finansową, w razie odwołania lotu czy znacznego opóźnienia, przewoźnicy muszą zapewnić pasażerom pomoc w postaci posiłków, napojów, a także noclegu oraz transportu w razie konieczności. Uprawnienia te obowiązują zarówno w przypadku opóźnionych, jak i odwołanych lotów, chyba że przyczyną jest siła wyższa. Warto znać swoje prawa, aby nie dać się zwieść liniom lotniczym i otrzymać należne świadczenia.

5 Podobnych Artykułów

 1. Niezapomniane atrakcje Lublina - co warto zobaczyć i zwiedzić | Przewodnik
 2. Lizbona: Sekrety centrum, których z pewnością jeszcze nie poznałeś!
 3. Jak kupić bilety do Koloseum w Rzymie? Nasze porady i informacje
 4. Dlaczego europejskie samoloty są bezpieczniejsze niż kiedykolwiek
 5. Standard rozmiarów bagażu: Bruksela wzywa linie lotnicze do porozumienia
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Stefania Gajewska
Stefania Gajewska

Jestem dziennikarką podróżniczą, która kocha podróżować i poznawać nowe kultury. Z entuzjazmem dzielę się wrażeniami z moich wojaży - zarówno tych egzotycznych, jak i po Polsce. Staram się zarażać czytelników pasją do odkrywania świata. Piszę ciepło i z humorem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły