Eurostar potwierdza kontynuację trasy Londyn-Amsterdam pomimo remontu stacji w Holandii

Eurostar potwierdza kontynuację trasy Londyn-Amsterdam pomimo remontu stacji w Holandii
Autor Matylda Zalewska
Matylda Zalewska09.02.2024 | 10 min.

Pomimo planowanego remontu stacji Amsterdam Centraal, Eurostar potwierdził, że nadal będzie obsługiwał połączenie z Londynu do Amsterdamu latem 2023 roku. Początkowo spodziewano się 6-miesięcznej przerwy w kursowaniu pociągów, ale ostatecznie udało się znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu utrzymane zostaną 3 połączenia dziennie. Jednak pasażerowie wracający do Londynu będą musieli się liczyć ze zmianą trasy i kontrolami granicznymi w Brukseli, co wydłuży podróż o około godzinę.

Remont stacji w Amsterdamie

Stacja kolejowa Amsterdam Centraal, będąca głównym dworcem w Amsterdamie, przejdzie latem tego roku gruntowny remont. Prace obejmą przebudowę i modernizację terminalu międzynarodowego, z którego korzystają pasażerowie pociągów Eurostar relacji Londyn - Amsterdam.

Remont wiąże się z ograniczeniem przestrzeni, która obecnie wykorzystywana jest do kontroli granicznych i bezpieczeństwa pasażerów podróżujących do Wielkiej Brytanii. Po Brexicie wprowadzono dodatkowe, rygorystyczne kontrole na tej trasie, które wymagają odpowiedniej infrastruktury i obsługi. Tymczasowe rozwiązania zaproponowane przez holenderskie koleje okazały się niewystarczające.

Początkowo planowano całkowite zawieszenie połączeń Eurostar z Londynu do Amsterdamu na okres remontu, czyli około roku. Jednak po interwencji władz i opinii publicznej, operator zdecydował się utrzymać połączenie, choć w ograniczonym zakresie.

Skrócenie czasu przerwy

Ostatecznie Eurostar zdecydował, że przerwa w kursowaniu pociągów na tej trasie potrwa 6 miesięcy, a nie cały rok, jak początkowo planowano. Ograniczenie połączeń rozpocznie się 14 czerwca i potrwa do uruchomienia nowego terminalu międzynarodowego pod koniec 2022 roku.

Dzięki znalezieniu kompromisu, pasażerowie nadal będą mogli podróżować bezpośrednio pomiędzy Amsterdam a Londynem, choć w mniejszej liczbie oraz z koniecznością przesiadki i dodatkowych kontroli w Brukseli.

Przerwy w kursowaniu pociągów do Londynu

Podczas remontu stacji Amsterdam Centraal, Eurostar będzie uruchamiał 3 połączenia dziennie do Londynu - wcześniej były 4 pociągi na tej trasie. Bilet na pociąg nadal będzie można kupić, jednak pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami.

Podróżni udający się do Londynu, będą zmuszeni do przesiadki w Brukseli, gdzie odbędą się kontrole graniczne i bezpieczeństwa. Spowoduje to wydłużenie całej trasy o około godzinę.

Z kolei pasażerowie podróżujący z Londynu do Amsterdamu, nie odczują większych utrudnień. Nadal będą mogli bezpośrednio dojechać do holenderskiej stolicy pociągiem Eurostar.

Poszukiwanie alternatyw

Ograniczenie połączeń kolejowych z Londynu do Amsterdamu może skłonić wielu pasażerów do skorzystania w tym okresie z alternatywnych środków transportu, jak samolot, autobus lub samochód. Szczególnie dla osób, dla których liczy się czas podróży, pociąg z przesiadką i dodatkowymi kontrolami może okazać się zbyt uciążliwy.

Rolą Eurostar jest zapewnienie maksymalnie komfortowej podróży mimo trudności związanych z pracami modernizacyjnymi na stacji oraz wyzwaniami związanymi z Brexitem. Klienci doceniają wysiłki na rzecz utrzymania połączenia i liczą, że sytuacja wróci do normy po zakończeniu remontu.

Czytaj więcej: Jak ograniczenie lotów UK-Portugalia wpłynie na twoje plany? Rozważ alternatywne metody podróży!

Kontrole graniczne po Brexicie

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej znacząco wpłynęło na możliwości podróżowania koleją Eurostar na trasie Londyn-Amsterdam. Od 2021 roku wprowadzono dodatkowe, rygorystyczne kontrole graniczne, celne i bezpieczeństwa, które znacząco wydłużają czas przejazdu.

Kontrole te wymagają odpowiedniej infrastruktury i przestrzeni w dworcach kolejowych po obu stronach kanału La Manche. Tymczasem możliwości stacji są mocno ograniczone, szczególnie w czasie trwającego remontu w Amsterdamie.

Wprowadzenie nowych kontroli granicznych po Brexicie stanowi ogromne wyzwanie logistyczne dla operatorów kolejowych i zarządców dworców w całej Europie

Eurostar podejmuje szereg działań, by w jak największym stopniu usprawnić odprawę pasażerów w nowych warunkach. Jednak pełne dostosowanie infrastruktury dworców do obsługi ruchu po Brexicie wymaga czasu i nakładów finansowych. Trwający remont stacji Amsterdam Centraal jest krokiem w dobrą stronę.

Wprowadzenie systemu EES

Kolejnym wyzwaniem będzie wprowadzenie od 2022 roku unijnego Systemu Informacji o Podróży oraz Autoryzacji (EES). To nowoczesny elektroniczny system rejestracji wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice strefy Schengen.

W praktyce pociągnie to za sobą jeszcze bardziej rygorystyczne kontrole dokumentów na granicach UE, w tym podczas podróży pociągami Eurostar. Może to oznaczać dalsze utrudnienia i opóźnienia.

Operatorzy kolejowi zabiegają o odpowiednio długi okres przejściowy po wprowadzeniu EES, by zminimalizować negatywne skutki dla pasażerów. Jednak pełne wdrożenie systemu będzie wymagało czasu i współpracy ze strony wszystkich zaangażowanych podmiotów.

Zmiana trasy przez Brukselę

Eurostar potwierdza kontynuację trasy Londyn-Amsterdam pomimo remontu stacji w Holandii

Aby utrzymać połączenie Londyn - Amsterdam mimo remontu, Eurostar zdecydował się zmienić dotychczasową trasę pociągów. Podróżni udający się z Londynu do Amsterdamu, zamiast jechać bezpośrednio, będą musieli się przesiadać w Brukseli.

Tam przejdą kontrole graniczne dla pasażerów wjeżdżających do strefy Schengen. Następnie kontynuują podróż pociągiem Thalys, który dowiezie ich do Amsterdamu.

Cała podróż wydłuży się o około godzinę w porównaniu do bezpośredniego połączenia Eurostar. Stanowi to dużą niedogodność, jednak daje możliwość kontynuowania podróży koleją mimo trudnej sytuacji.

Wyzwania logistyczne

Zmiana trasy i konieczność przesiadki wiąże się z szeregiem wyzwań logistycznych zarówno dla operatora pociągów, jak i samych pasażerów.

Kluczowe jest zsynchronizowanie rozkładów jazdy Eurostar i Thalys, tak by możliwe było sprawne przesiadanie się podróżnych. Ważna jest też odpowiednia informacja i oznakowanie na dworcu w Brukseli, by pasażerowie łatwo odnaleźli odpowiedni peron.

Konieczne będzie także zwiększenie liczby pracowników, którzy ułatwią podróżnym przesiadkę i kontrolę graniczną. To wszystko oznacza dodatkowe koszty dla operatorów.

Ograniczona liczba połączeń

Mimo wysiłków Eurostar, by zminimalizować skutki remontu dla pasażerów, liczba kursujących pociągów z Londynu do Amsterdamu i z powrotem zostanie ograniczona.

Wcześniejsza oferta obejmowała 4 pociągi dziennie pokonujące trasę w nieco ponad 4 godziny. Tymczasowy rozkład od 14 czerwca przewiduje 3 połączenia dziennie, a czas przejazdu wydłuży się do około 6 godzin z powodu zmiany trasy.

Poprzednia oferta 4 pociągi dziennie
Czas przejazdu 4 godziny
Oferta od 14.06 3 pociągi dziennie
Czas przejazdu 6 godzin (z przesiadką)

Dla wielu pasażerów tak ograniczony rozkład może okazać się niezadowalający. Jednak biorąc pod uwagę okoliczności, jest to rozwiązanie kompromisowe, pozwalające nadal odbywać podróż koleją między tymi dwoma europejskimi stolicami.

Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań

Sytuacja związana z pracami modernizacyjnymi na dworcu Amsterdam Centraal i nowymi uwarunkowaniami po Brexicie wymusiła na operatorze Eurostar kreatywne poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, by zapewnić ciągłość połączenia.

Zmiana trasy przez Brukselę, mimo wielu wyzwań operacyjnych i niedogodności dla pasażerów, umożliwi kontynuację podróży koleją na tej trasie. Ograniczona liczba kursów również stanowi rozsądny kompromis w zaistniałej sytuacji.

Operator cały czas pracuje nad wypracowaniem optymalnego rozwiązania, które pozwoli zminimalizować negatywne skutki remontu i zmian po Brexicie dla pasażerów. Traktuje to jako szansę na usprawnienie funkcjonowania połączenia w dłuższej perspektywie.

Najważniejsze jest utrzymanie kursowania pociągów i zapewnienie pasażerom możliwości podróżowania między Londynem i Amsterdamem, mimo chwilowych trudności. Dzięki elastycznemu podejściu, udało się znaleźć rozwiązanie, które z pewnością zadowoli większość klientów Eurostar.

Operatorzy kolejowi zabiegają o odpowiednio długi okres przejściowy po wprowadzeniu EES, by zminimalizować negatywne skutki dla pasażerów. Jednak pełne wdrożenie systemu będzie wymagało czasu i współpracy ze strony wszystkich zaangażowanych podmiotów.

Zmiana trasy przez Brukselę

Aby utrzymać połączenie Londyn - Amsterdam mimo remontu, Eurostar zdecydował się zmienić dotychczasową trasę pociągów. Podróżni udający się z Londynu do Amsterdamu, zamiast jechać bezpośrednio, będą musieli się przesiadać w Brukseli.

Tam przejdą kontrole graniczne dla pasażerów wjeżdżających do strefy Schengen. Następnie kontynuują podróż pociągiem Thalys, który dowiezie ich do Amsterdamu.

Cała podróż wydłuży się o około godzinę w porównaniu do bezpośredniego połączenia Eurostar. Stanowi to dużą niedogodność, jednak daje możliwość kontynuowania podróży koleją mimo trudnej sytuacji.

Wyzwania logistyczne

Zmiana trasy i konieczność przesiadki wiąże się z szeregiem wyzwań logistycznych zarówno dla operatora pociągów, jak i samych pasażerów.

Kluczowe jest zsynchronizowanie rozkładów jazdy Eurostar i Thalys, tak by możliwe było sprawne przesiadanie się podróżnych. Ważna jest też odpowiednia informacja i oznakowanie na dworcu w Brukseli, by pasażerowie łatwo odnaleźli odpowiedni peron.

Konieczne będzie także zwiększenie liczby pracowników, którzy ułatwią podróżnym przesiadkę i kontrolę graniczną. To wszystko oznacza dodatkowe koszty dla operatorów.

Ograniczona liczba połączeń

Mimo wysiłków Eurostar, by zminimalizować skutki remontu dla pasażerów, liczba kursujących pociągów z Londynu do Amsterdamu i z powrotem zostanie ograniczona.

Wcześniejsza oferta obejmowała 4 pociągi dziennie pokonujące trasę w nieco ponad 4 godziny. Tymczasowy rozkład od 14 czerwca przewiduje 3 połączenia dziennie, a czas przejazdu wydłuży się do około 6 godzin z powodu zmiany trasy.

Poprzednia oferta 4 pociągi dziennie
Czas przejazdu 4 godziny
Oferta od 14.06 3 pociągi dziennie
Czas przejazdu 6 godzin (z przesiadką)

Dla wielu pasażerów tak ograniczony rozkład może okazać się niezadowalający. Jednak biorąc pod uwagę okoliczności, jest to rozwiązanie kompromisowe, pozwalające nadal odbywać podróż koleją między tymi dwoma europejskimi stolicami.

Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań

Sytuacja związana z pracami modernizacyjnymi na dworcu Amsterdam Centraal i nowymi uwarunkowaniami po Brexicie wymusiła na operatorze Eurostar kreatywne poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, by zapewnić ciągłość połączenia.

Zmiana trasy przez Brukselę, mimo wielu wyzwań operacyjnych i niedogodności dla pasażerów, umożliwi kontynuację podróży koleją na tej trasie. Ograniczona liczba kursów również stanowi rozsądny kompromis w zaistniałej sytuacji.

Operator cały czas pracuje nad wypracowaniem optymalnego rozwiązania, które pozwoli zminimalizować negatywne skutki remontu i zmian po Brexicie dla pasażerów. Traktuje to jako szansę na usprawnienie funkcjonowania połączenia w dłuższej perspektywie.

Najważniejsze jest utrzymanie kursowania pociągów i zapewnienie pasażerom możliwości podróżowania między Londynem i Amsterdamem, mimo chwilowych trudności. Dzięki elastycznemu podejściu, udało się znaleźć rozwiązanie, które z pewnością zadowoli większość klientów Eurostar.

5 Podobnych Artykułów

  1. Niezapomniane atrakcje Lublina - co warto zobaczyć i zwiedzić | Przewodnik
  2. Lizbona: Sekrety centrum, których z pewnością jeszcze nie poznałeś!
  3. Jak kupić bilety do Koloseum w Rzymie? Nasze porady i informacje
  4. Prawa konsumenckie w przypadku odwołanego lotu: co Ci się należy
  5. Standard rozmiarów bagażu: Bruksela wzywa linie lotnicze do porozumienia
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Matylda Zalewska
Matylda Zalewska

Jestem doświadczoną dziennikarką podróżniczą, która zwiedziła prawie cały świat. Dzielę się garściami praktycznych porad i sprawdzonych rozwiązań, ułatwiających organizację wyjazdów. Opisuję najciekawsze miejsca i atrakcje turystyczne w różnych zakątkach naszego globu.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły